Administratorem danych osobowych jest:

CWA S.A., ul. Metalowa 3, 60-118 Poznań.

Dane wpisane w formularzach kontaktowych i formularzach zamówień będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi lub realizacji zamówienia. Żadne dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Polityka prywatności i plików cookie.